Tutkimus: Ilmasto lämpenee aiemmin ennakoitua enemmän

Ilmastonmuutoksen potentiaalisten vaikutusten arvioimiseen voidaan käyttää erilaisia ilmastomalleja. Mallien eroista ja ilmastonmuutoksen monimutkaisuudesta johtuen eri mallit ovat kuitenkin antaneet merkittävällä tavalla eroavia vastauksia sen suhteen, miten paljon ilmasto todennäköisesti tulee lämpenemään tulevaisuudessa. Esimerkiksi poliittisten päätösten takia olisi kuitenkin tärkeätä pyrkiä saamaan mahdollisimman laadukkaita ja tarkkoja arvioita siitä, miten ilmasto muuttuu riippuen sitä, minkälaisia toimia esimerkiksi päästöjen rajoittamisen suhteen tehdään.

Ken Caldeiran ja Patrick T. Brownin tuoreen tutkimuksen voi nähdä omalta osaltaan pyrkivän edistämään yhteisymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tutkimuksessaan Caldeira ja Brown pyrkivät arvioimaan sitä, mitkä mallit ovat todennäköisimmin oikeassa, ja mitkä siis ovat ilmastonmuutoksen todennäköisimmät seuraukset. Caldeira ja Brown päättelivät, että todennäköisesti eniten oikeassa ovat ne mallit, jotka ovat tähänkin asti ennustaneet ilmastoa parhaiten.

Tutkimuksensa lopputuloksena Caldeira ja Brown päätyivät siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia on luultavasti tähän asti keskimäärin aliarvioitu. Tutkimuksen mukaan ilmasto tulee todennäköisesti lämpenemään 0,5 astetta enemmän kuin aiemmin parhaina pidetyissä ennustuksissa on oletettu.

Mikäli ilmaston odotetaan lämpenevän lähtökohtaisesti aiemmin ennakoitua enemmän, tarkoittaa se sitä, että ilmastonmuutokset hillitsemiseksi joudutaan tekemään entistä voimakkaampia toimia.

On hyvä huomata, että tutkimusaiheen monimutkaisuudesta johtuen tämänkään tutkimuksen lopputulosta ei voi pitää lopullisena totuutena.

Linkki tutkimukseen