Mitä presidenttiehdokkaat ajattelevat ilmastonmuutoksesta kotisivujensa perusteella?

Presidenttiehdokkaiden kotisivut ovat varsin hyviä lähteitä ehdokkaiden ajatusten selvittämiseksi. Tätä tekstiä varten kävinkin läpi tammikuun vaalien ehdokkaiden kotisivut ja pyrin selvittämään, minkälaisia ajatuksia ilmastonmuutos ehdokkaissa herättää. Suurimmassa osassa tapauksista ehdokkailla oli erikseen kampanjansivut nyt tulevia vaaleja varten sekä erikseen varsinaiset kotisivut, näissä tapauksissa kävin läpi molempia. Esille tuotujen kommenttien yhteydessä on aina linkki lähteeseen. Tuon esille erityisesti ne kommentit, missä ilmastonmuutos oli selkeästi asian ytimenä, ja jotka vaikuttavat kuvaavan ehdokkaan ajatuksia ilmastonmuutosta koskien. Ehdokkaat on listattu alla sukunimen perusteella aakkosjärjestyksessä.

Tuula Haatainen

haatainen.jpg

Haataisen kampanjasivuilla nostetaan esille neljä keskeistä teemaa: eriarvoisuus, ihmisarvo, kestävä kehitys ja naisten oikeudet. Kestävän kehityksen Haatainen nostaa ihmiskunnan kohtalon kysymykseksi (https://haatainen2018.fi/kestava-kehitys/), ja samassa yhteydessä kysytään: ”Saammeko hillittyä ilmastonmuutosta ja pysäytettyä lämpenemisen?” Haataisen sivuilta löytyy myös esimerkiksi hänen eduskunnassa pitämänsä puhe ilmastopolitiikasta (https://haatainen2018.fi/puheeni-eduskunnassa-ilmastopolitiikasta/), jossa hän vaati, että Suomen pitää olla kokoaan suurempi toimija kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Toisaalla sivustolla on myös mainittu (https://haatainen2018.fi/tama-aika-tarvitsee-miina-sillanpaan-periksiantamattomuutta/), että ”Ilmaston lämpeneminen on otettava vakavasti. Olemme sen velkaa tuleville sukupolville.”

Pekka Haavisto

haavisto.jpg

Pekka Haaviston vaalisivuilta löytyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen keskittyvä podcastin jakso (https://haavisto2018.fi/2017/10/06/podcast-ilmastonmuutos-on-torjuttava-mari-pantsar/). Jakson otsikossa kysytään puhuttelevasti: ”Ilmastonmuutos on torjuttava, mutta loppuiko aika?”. Lisäksi podcastin sisältöä on sivulla avattu (https://haavisto2018.fi/2017/10/06/maailman-10-kriisia-ilmastonmuutos-podcast/) myös blogin muodossa. Blogissa kerrotaan esimerkiksi siitä, miten podcastissa on päädytty siihen johtopäätökseen, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan pahasti myöhässä, ilmastonmuutoksen myös todetaan iskevän pahiten kaikkein heikoimpiin. Toisaalla sivustolla (https://haavisto2018.fi/2017/11/22/suomi-ei-voi-olla-eun-takapenkkilainen/) tuodaan esille esimerkiksi EU:n rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja toisaalta se, että Suomen pitää olla EU:ssa aktiivinen.

Laura Huhtasaari

huhtasaari.jpg

Huhtasaari ei vaikuta kommentoineen ilmastonmuutosta sivuillaan. Vanhassa blogissa on kuitenkin tietoja negatiivisesta suhtautumisesta (https://www.laurahuhtasaari.fi/8) ilmastosopimukseen.

Merja Kyllönen

kyllonen.jpg

Kyllönen nostaa vaalisivuillaan (http://www.merja2018.fi/) ilmastonmuutoksen näyttävästi yhdeksi hänen kolmesta vaaliteemastaan (muut tasa-arvo ja vuoropuhelu). Ilmastonmuutoksen Kyllönen toteaa olevan suurin turvallisuusuhkamme. Sivuilla Kyllönen mainitsee (http://www.merja2018.fi/teemat/) myös esimerkiksi, että ”Kaikkien poliittisten päätösten pitäisi viimeistään nyt pohjautua kestävään ilmastopolitiikkaan” sekä ”Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä kestävä kehitys ovat elämän edellytys maapallolla”. Kyllönen myös penää Suomelta esimerkin näyttämistä ilmastopolitiikassa.

Sauli Niinistö

niinisto.jpg

Niinistö toteaa vaalisivuillaan (https://www.niinisto.fi/teemat/ajatuksia-rauhasta-ja-suomesta/), esimerkiksi: ”Ilmastonmuutos on luomakunnan yhteinen vihollinen ja sen torjumiseksi tulee koota yhteinen rintama. Pariisin ilmastosopimus oli vasta alkua ja sen seuranta määrittelee jatkon.” Lisäksi Niinistö korostaa erityisesti Arktisen alueen suojelemisen tärkeyttä.

Nils Torvalds

torvalds.jpg

Torvalds kertoo verkkosivuillaan esimerkiksi, että hänen mielestään Suomen pitää olla vuoteen 2050 mennessä fossiilisista polttoaineista vapaa sekä ilmastoneutraali maa. Esille tulee myös esimerkiksi se, että ”Pariisin ilmastosopimus on tärkeä kulmakivi ilmastotavoitteille”. (https://nilstorvalds.fi/minun-suomeni/?lang=fi) Sivustolla kerrotaan myös Torvaldsin saamasta tunnustuspalkinnosta, jonka saamiseen on ollut vaikuttamassa esimerkiksi se, miten Torvalds on edistänyt ”tietämystä metsien ehkäisevästä roolista ilmastonmuutoksessa” (https://nilstorvalds.fi/suomi-metsan-etunoja-tunnustuspalkinto-nils-torvaldsille/?lang=fi)

Matti Vanhanen

vanhanen.jpg

Vanhanen tuo kotisivuillaan esille esimerkiksi sen, että ilmastosopimuksien suhteen pitäisi siirtyä kohti ”kunnianhimoisempia tavoitteita – ei missään tapauksessa löyhempiä.” Lisäksi Vanhanen korostaa sitä, miten päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutosta pitää pyrkiä jatkossa rajoittamaan myös nostamalla näkyvämmiksi ”keinot sitoa ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi maaperään.” Vanhanen haluaakin nostaa Suomen hiilisidonnan mallimaaksi. (http://mattivanhanen.fi/suomesta-hiilensidonnan-mallimaa/)

Paavo Väyrynen

vayrynen.jpg

Väyrynen tuo blogissaan esille sen, miten hän kokee, että ”Ilmastopolitiikkaan liittynyt keskustelu on ollut äärimmäisen yksipuolista sekä meillä että muualla. ” Väyrysen mielestä huomiota on kiinnitetty liikaa hiilidioksidipäästöihin. Väyrynen kuitenkin myös kirjoittaa: ”Hiilidioksidipäästöt epäilemättä nostavat maapallon lämpötilaa ja niitä on pyrittävä tehokkaasti vähentämään.” (https://www.paavovayrynen.fi/2017/07/30/niiniston-tarkea-aloite/)

Artikkelin kuvat otettu kuvankaappauksina ehdokkaiden kotisivuilta.