5 keinoa tehokkaampaan viestintään ilmastonmuutoksesta

Alexander Maki käsittelee tuoreessa vahvasti tutkimustuloksiin pohjautuvassa Washington Postin artikkelissa sitä, minkälainen viestintä saa ihmiset uskomaan ilmastonmuutokseen ja toimimaan sen suhteen. Maki nostaa esille viisi päähavaintoa.

1: Viestintuojalla on merkitystä

Yleisesti ottaen viesti vaikuttaa sitä tehokkaammin, mitä paremmin viestintuoja vastaa kuuntelijoiden tapaa jäsentää maailmaa. Esimerkiksi vahvasti uskonnollisille ihmisille uskonnollisen johtajan viesti vaikuttaa todennäköisesti tehokkaammin, ja vapaiden markkinoiden kannattajille taas asiantuntijoiden viesti siitä, millä tavalla yritykset toimivat ilmastokysymyksissä. Mielenkiintoisena havaintona voi pitää sitä, että ihmiset uskovat todennäköisemmin ilmastokysymyksissä meteorologeja kuin ilmastotutkijoita.

2: Arvoihin vetoava viestintä on tehokasta

Kun viestintuoja sopii kuuntelijakunnan kanssa yhteen, voidaan kuuntelijoiden arvoihin vetoamalla tehostaa viestiä. Yleisellä tasolla tarkastellen tehokasta voi olla esimerkiksi terveysnäkökulmiin vetoaminen.

3: Tieto tieteellisestä konsensuksesta lisää uskoa ilmastonmuutokseen

Vaikka tarkasta numerosta koskien sitä, miten iso osa tutkijoista uskoo ihmisten aiheuttamaan ilmastonmuutokseen voidaankin kiistellä, on tutkijoiden yksimielisyys kuitenkin todella vahvaa. Tämän yksimielisyyden esille tuominen voi vaikuttaa niiden ihmisten mielipiteisiin, jotka eivät vielä usko ilmastonmuutokseen.

4: Riskien korostaminen auttaa

Riskien korostaminen voidaan liittää joko siihen, mitä seurauksia tietty toiminta aiheuttaa tai siihen, mitä seurauksia toimimattomuudella on.

5: Yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien korostaminen lisää välittämistä

Mikäli ihmiset uskovat, ettei heillä ole mitään vaikutusmahdollisuuksia koskien ilmastonmuutosta, eivät he luonnollisesti myöskään ryhdy toimiin sen suhteen.

Karrikoituna yhteenvetona edellä kuvatusta voidaan todeta, että Suomessa tehokasta voisi olla esimerkiksi se, että Pekka Pouta kertoo siitä, minkälaisia haitallisia terveysvaikutuksia tutkijoiden mukaan on sillä, että tiettyjä ilmastonmuutosta lisääviä toimia ei vähennetä.

Lähde: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/11/28/how-to-persuade-people-that-climate-change-is-real/